De Raad van Advies bestaat uit betrokken Udenhouters, die kennis van en/of affiniteit hebben met een bepaald domein. Per domein zijn er minimaal 2 leden in de Raad van Advies.

De rol van de Raad van Advies:

  1. Je signaleert zaken die binnen Udenhout spelen en bespreekt die binnen je domein.
  2. Je geeft de domeinhouder gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die binnen het domein spelen.
  3. Binnen het domein is regelmatig overleg. Er wordt samen afgestemd hoe vaak dit overleg (fysiek of virtueel) wenselijk is.
  4. Je wordt maandelijks geïnformeerd over de overleggen van de Dorpsraad.
  5. Tweemaal per jaar overlegt de Dorpsraad Udenhout met alle leden van de Raad van Advies.
  6. Bij afwezigheid van de domeinhouder kan een lid van de Raad van Advies deze domeinhouder eventueel vervangen bij interne en externe overleggen van de Dorpsraad Udenhout.
  7. De leden van de Raad van Advies dienen instemming te verlenen bij de benoeming van een nieuw lid van de Dorpsraad.
  8. De zittingsduur in de Raad van Advies is voor onbepaalde duur.
Domein Raad van Advies

 

Agrarische sector – Buitengebied – Recreatie Conny van Gorp (Zorgboerderij “Ons erf”)
Joset Vermeer (De Pluktuin)
Bedrijven Eugenie van der Meijden (Kreitenmolen Vitaal)
Leon van den Bersselaar (Ondernemersvereniging Udenhout)
Cultuur Hein van den Berg (Heemcentrum ’t Schoor en Beheerder Strijdhoef)

Sabine Maes

Jeugd en Onderwijs Henri van der Velden (directeur Wichelroede)

Hans van Beerendonk (Bestuurslid Scouting)

Ruimtelijke Ordening
Sport William Verspeek (VCU)

Jos Viveen (stichting paardensport Udenhout)

Henk Koper (stichting Sport Zeshoeven)

Verkeer, Veiligheid en Milieu Anouk van Esch

Leo Dubbeldam

René Bink

Zorg en Senioren Angela van Zeeland (Thebe Thuiszorg)

Dre van Liempd

Henk Breimer

Johan Verschuren

José van der Heijden (Contour de Twern)