De Raad van Advies bestaat uit betrokken Udenhouters, die kennis van en/of affiniteit hebben met een bepaald domein.
Per domein zijn er minimaal 2 leden in de Raad van Advies.

De rol van de Raad van Advies:

  1. Signaleert zaken die binnen Udenhout spelen en bespreekt die binnen je domein.
  2. Geeft de domeinhouder gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die binnen het domein spelen.
  3. Binnen het domein is regelmatig overleg. Er wordt samen afgestemd hoe vaak dit overleg (fysiek of virtueel) wenselijk is.
  4. Wordt maandelijks geïnformeerd over de overleggen van de Dorpsraad.
  5. Tweemaal per jaar overlegt de Dorpsraad Udenhout met alle leden van de Raad van Advies.
  6. Bij afwezigheid van de domeinhouder kan een lid van de Raad van Advies deze domeinhouder eventueel vervangen bij interne en externe overleggen van de Dorpsraad Udenhout.
  7. De leden van de Raad van Advies dienen instemming te verlenen bij de benoeming van een nieuw lid van de Dorpsraad.
  8. De zittingsduur in de Raad van Advies is vier jaar. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd
Domein Raad van Advies
Agrarische sector – Buitengebied – Recreatie Conny van Gorp (Zorgboerderij “Ons erf”)
Joset Vermeer (De Pluktuin)
Bedrijven Eugenie van der Meijden (Kreitenmolen Vitaal)
Leon van den Bersselaar (Ondernemersvereniging Udenhout)
Cultuur Angela Jongerius

Hein van den Berg (Heemcentrum ’t Schoor en Beheerder Strijdhoef)

Sabine Maes

Jeugd en Onderwijs        Henri van der Velden (directeur Wichelroede)

Ruud Oerlemans

Ruimtelijke Ordening Adri Pijnenburg

Joris van den Aker

Sport William Verspeek (VCU)

Jos Viveen (stichting paardensport Udenhout)

Henk Koper (stichting Sport Zeshoeven)

Verkeer, Veiligheid en Milieu Leo Dubbeldam

René Bink

Zorg en Senioren Angela van Zeeland (Thebe Thuiszorg)

Dre van Liempd

Henk Breimer

Jos Verschuren

José van der Heijden (Contour de Twern)