Op deze pagina vind je actuele projecten die binnen Udenhout spelen.


Nieuwe inrichting Sportlaan en omgeving -feb 2021
De gemeente Tilburg maakt samen met adviesbureau Akertech en de klankbordgroep een voorlopig ontwerp.

Belangrijke thema’s:
– Biodiversiteit (bomen/plantsoenen/struiken);
– Verkeersveiligheid;
– Parkeren;
– Klimaatmaatregelen (riolering/oppervlakkig afwateren/minder verharding).

Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Rob van Nuenen van de gemeente Tilburg.
Hij is bereikbaar via 013 542 86 68 of rob.van.nuenen@tilburg.nl

In de bewonersbrief de laatste stand van zaken: 2021-02-19 Nieuwe inrichting Sportlaan en omgeving 21045
 

PROJECT GGOud (Gezond en Gelukkig Oud) – Nov 2020
De gemeente Tilburg heeft aan Udenhout en Berkel-Enschot gezamenlijk de pilot toegewezen van het programma GGOud, Gezond en Gelukkig Oud in Tilburg. Met coördinatie vanuit Contour de Twern wordt onderzoek gedaan naar de wensen op het gebied van wonen, veiligheid, eenzaamheid en dergelijke. Een ander onderdeel daarvan zijn de vernieuwde “Fijn-thuis-gesprekken” die komend jaar op vrijwillige basis worden gevoerd bij een groot aantal mensen die verhuizen, met pensioen gaan, een partner hebben verloren of een bepaalde leeftijd hebben bereikt.


REPAIR CAFE UDENHOUT (Mei 2020)

Dorpsraad Udenhout en Contact50 starten samen een repair café.
We zijn op zoek naar vrijwillig(st)ers die een beetje (technisch) handig zijn. Daarnaast is er voor allerlei reparaties ook materiaal en gereedschap nodig. Dus:
* ben je geïnteresseerd om te helpen,
* heb je materialen of
* heb je gereedschap dat niet meer wordt gebruikt
Neem dan contact op met de dorpsraad (info@dorpsraadudenhout.nl) of contact50 (info@contact50udenhout.nl)
We prijzen ons gelukkig met de aanmelding van verschillende vrijwillig(st)ers maar de groep mag nog worden uitgebreid!!