De rol van de Dorpsraad Udenhout:

  1. De gemeente Tilburg gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die Udenhout aangaan
  2. Dienen als klankbord voor de inwoners in het dorp
  3. Communicatiekanaal tussen de gemeente Tilburg en inwoners van Udenhout
  4. Het bevorderen van goede contacten tussen de inwoners, groepen, verenigingen en instellingen en organisaties die wonen en werken in en rondom Udenhout.
  5. De Dorpsraad Udenhout ontvangt jaarlijks van de gemeente een budget waaruit zij subsidies toekennen aan:
    a) Initiatieven uit de bevolking die bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid (bewonerssubsidie)
    b) Culturele doeleinden (cultuursubsidie)

Om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt binnen de Udenhoutse samenleving en de gemeente goed van advies te kunnen zijn, is een breed netwerk binnen Udenhout van belang.

De Raad van Advies speelt hierin een belangrijke rol.

Wilma de Jong
Voorzitter

Meer informatie

Kristel Teunissen
Notulist
Clemens Schoonus
Secretaris
Gaby Dekkers
jeugd, Jongeren & Onderwijs
Mia van Ingen-Vriens
Zorg & Senioren
Frank Leuverink
Verkeer, Veiligheid en Milieu
Sabine Vromans
Bedrijven
Jan Schapendonk
Buitengebied & Recreatie
Onno van de Ven
Ruimtelijke ordening
Mark Pijnenburg
Penningmeester en Sport
Nol Luijbregts
Cultuur
Anita de Bont
Communicatie