Artikelen door

Subsidie voor een nieuw idee

Jaarlijks stelt Dorpsraad Udenhout geld ter beschikking voor ideeën vanuit het dorp om de leefbaarheid of het woongenot in Udenhout te verbeteren. Ook dit jaar is weer een bedrag beschikbaar voor vernieuwende ideeën. Heb jij een goed idee waarmee we Udenhout nog leuker, mooier of veiliger kunnen maken? Stuur dan je idee en begroting van […]

Vraag cultuursubsidie aan

Alles is dit jaar anders en dat geldt zeker ook voor culturele activiteiten die niet of zeer aangepast konden plaatsvinden. Vandaar dat er wat betreft de cultuursubsidie nog mogelijkheden zijn om voor een nog te plannen activiteit in 2020 financiële ondersteuning aan te vragen. Stuur vóór 15 oktober 2020 je aanvraag met begroting in. Meer […]

Platform Zorg en Welzijn

Op Donderdag 17 september 2020 is in Udenhout het platform Zorg en Welzijn opgericht dat zich in eerste instantie bezig gaat houden met de zorg en het welzijn van ouderen. De gemeente Tilburg heeft de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot aangewezen als pilot om hun plan van integrale kijk op ouderen te realiseren. De slogan” Gelukkig […]

Repaircafe binnenkort van start (sep 2020)

We hebben een uitstekende locatie gevonden voor het Repaircafé! Basisschool de Wichelroede stelt haar technieklokaal hiervoor ter beschikking. Deze ruimte is perfect te gebruiken. Op 26 september komen de coördinator en de vrijwillig(st)ers hier samen, zodat zij kunnen zien wat een ideale plaats het is. Bovendien opent het de mogelijkheid om ook jeugd van de […]

Eerste rapportage inventarisatie wenselijkheid van een ‘Ontmoetingscentrum’ in Udenhout

Datum: 13-3-2019   Definitieve eerste rapportage i.v.m. inventarisatie wenselijkheid van een ‘Ontmoetingscentrum’ in Udenhout Onderstaand treft u een samenvatting van de inventarisatie die gedaan is in oktober-november 2018. Voor dit doel is een werkgroep opgestart met betrokken Udenhouters, geleid door Mariska Langermans en Gáby Dekkers, leden van de dorpsraad, voor respectievelijk domein Zorg&Ouderen en Jeugd. […]

Eerste fase campagne ‘Aan de slag met je huis Achthoeven Udenhout’ geslaagd!

In februari en maart zijn woningeigenaren van de wijk Achthoeven in Udenhout benaderd om een woonwensentest in te vullen met vragen over woonwensen op het gebied van: energie, veiligheid, gezondheid/levensloopbestendigheid. De woonwensentest geeft zicht op welke woningaanpassingen of -verbeteringen woningeigenaren in de toekomst kunnen en willen nemen. Doel: in de toekomst nog meer plezier en comfort uit […]