Vraag cultuursubsidie aan

Alles is dit jaar anders en dat geldt zeker ook voor culturele activiteiten die niet of zeer aangepast konden plaatsvinden. Vandaar dat er wat betreft de cultuursubsidie nog mogelijkheden zijn om voor een nog te plannen activiteit in 2020 financiële ondersteuning aan te vragen.

Stuur vóór 15 oktober 2020 je aanvraag met begroting in. Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op www.dorpsraadudenhout.nl onder de tab subsidies.

De onafhankelijke cultuurcommissie beoordeelt de aanvragen en geeft hierover advies aan de dorpsraad.