Subsidie voor een nieuw idee

Jaarlijks stelt Dorpsraad Udenhout geld ter beschikking voor ideeën vanuit het dorp om de leefbaarheid of het woongenot in Udenhout te verbeteren.

Ook dit jaar is weer een bedrag beschikbaar voor vernieuwende ideeën.

Heb jij een goed idee waarmee we Udenhout nog leuker, mooier of veiliger kunnen maken?
Stuur dan je idee en begroting van de kosten naar info@dorpsraadudenhout.nl

We zijn benieuwd!