Platform Zorg en Welzijn

Op Donderdag 17 september 2020 is in Udenhout het platform Zorg en Welzijn opgericht dat zich in eerste instantie bezig gaat houden met de zorg en het welzijn van ouderen.
De gemeente Tilburg heeft de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot aangewezen als pilot om hun plan van integrale kijk op ouderen te realiseren.
De slogan” Gelukkig en Gezond Oud in Tilburg” (GGoud) staat voor de ambitie van de gemeente. Verschillende ouderenorganisaties hebben deze startbijeenkomst bijgewoond en er wordt dit jaar nog een analyse gemaakt van hoe ons dorp er voor staat op verschillende vlakken als woningbouw, mobiliteit, ontmoetingsmogelijkheden, enz.

Daarna worden er plannen gemaakt om de geconstateerde problemen aan te pakken.
Een traject dat enkele jaren in beslag zal nemen. Wordt vervolgd dus.