Subsidie voor een nieuw idee

Jaarlijks stelt Dorpsraad Udenhout geld ter beschikking voor ideeën vanuit het dorp om de leefbaarheid of het woongenot in Udenhout te verbeteren.

Ook dit jaar is weer een bedrag beschikbaar voor vernieuwende ideeën.

Heb jij een goed idee waarmee we Udenhout nog leuker, mooier of veiliger kunnen maken?
Stuur dan je idee en begroting van de kosten naar info@dorpsraadudenhout.nl

We zijn benieuwd!

Vraag cultuursubsidie aan

Alles is dit jaar anders en dat geldt zeker ook voor culturele activiteiten die niet of zeer aangepast konden plaatsvinden. Vandaar dat er wat betreft de cultuursubsidie nog mogelijkheden zijn om voor een nog te plannen activiteit in 2020 financiële ondersteuning aan te vragen.

Stuur vóór 15 oktober 2020 je aanvraag met begroting in. Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op www.dorpsraadudenhout.nl onder de tab subsidies.

De onafhankelijke cultuurcommissie beoordeelt de aanvragen en geeft hierover advies aan de dorpsraad.

Platform Zorg en Welzijn

Op Donderdag 17 september 2020 is in Udenhout het platform Zorg en Welzijn opgericht dat zich in eerste instantie bezig gaat houden met de zorg en het welzijn van ouderen.
De gemeente Tilburg heeft de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot aangewezen als pilot om hun plan van integrale kijk op ouderen te realiseren.
De slogan” Gelukkig en Gezond Oud in Tilburg” (GGoud) staat voor de ambitie van de gemeente. Verschillende ouderenorganisaties hebben deze startbijeenkomst bijgewoond en er wordt dit jaar nog een analyse gemaakt van hoe ons dorp er voor staat op verschillende vlakken als woningbouw, mobiliteit, ontmoetingsmogelijkheden, enz.

Daarna worden er plannen gemaakt om de geconstateerde problemen aan te pakken.
Een traject dat enkele jaren in beslag zal nemen. Wordt vervolgd dus.

Repaircafe binnenkort van start (sep 2020)

We hebben een uitstekende locatie gevonden voor het Repaircafé! Basisschool de Wichelroede stelt haar technieklokaal hiervoor ter beschikking. Deze ruimte is perfect te gebruiken.
Op 26 september komen de coördinator en de vrijwillig(st)ers hier samen, zodat zij kunnen zien wat een ideale plaats het is.

Bovendien opent het de mogelijkheid om ook jeugd van de school die interesse heeft in techniek te betrekken bij het café.

Een prachtig initiatief geïnitieerd door Cees de Graaf en Onno van de Ven van de Dorpsraad en straks mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en Basisschool De Wichelroede.

Zo doen we dat in Udenhout