UA-86294510-1
Drunese Duinen

Dorpsraad Udenhout

De dorpsraad heeft als doel om de leefbaarheid van de dorpsgemeenschap Udenhout voor nu en in de toekomst te bevorderen.

We behartigen de belangen van de bevolking van Udenhout met het oog op het welzijn, woon-en leefmilieu, (algemene) voorzieningen en de toekomst van het dorp in de meest brede zin van het woord.

De dorpsraad is een platform voor de in het dorp aanwezige organisaties en verenigingen om de samenwerking tussen deze groepen en personen te bevorderen.

Tevens is het een taak van de dorpsraad om de wensen en behoeften van de bevolking op te sporen en daaraan, in samenwerking met particulier initiatief, overheid en overige instanties, uitvoering te geven.

Nieuws

Aankomende evenementen

Subsidie voor een nieuw idee

Jaarlijks stelt Dorpsraad Udenhout geld ter beschikking voor…

Vraag cultuursubsidie aan

Alles is dit jaar anders en dat geldt zeker ook voor culturele…

Platform Zorg en Welzijn

Op Donderdag 17 september 2020 is in Udenhout het platform Zorg…